Vill du bli volontär?

Om oss

Killfrågor.se drivs av Män för Jämställdhet. Bakgrunden till verksamheten är att de stödverksamheter för unga som finns sedan tidigare har haft svårt att nå just killar.

Vi vill bland annat:

  • stärka killar att göra jämställda handlingar
  • förebygga heterosexism, kränkningar, våld och sexuella övergrepp,
  • stötta killar i att söka stöd hos vuxna och de stödinstanser som finns
  • vara ett verkligt stöd för killar som blir utsatta eller utsätter andra för våld och övergrepp

Läs mer om projektet här.

Om du har frågor, funderingar eller åsikter når du oss via vår facebooksida: www.facebook.com/killfragor.

Det går även bra att maila till: info@killfrågor.se

Vi behöver ditt stöd

Det mesta av jobbet på killfrågor sköts av volontärer, men verksamheten har såklart en hel del kostnader också. Vi utbildar ständigt nya volontärer samt fortbildar och handleder dessa. Bra utbildning och kompetensutveckling är otroligt viktigt för att vi ska kunna erbjuda bästa möjliga stöd till de som chattar med oss. Utöver detta har verksamheten kostnader för exempelvis lokaler, personal och chattverktyg.

Som företag, organisation eller privatperson kan ni stötta oss ekonomiskt genom bidrag till Män för Jämställdhets Plusgiro 59 05 17-9. Ange Killfrågor.se vid inbetalningen. Vi är jättetacksamma för alla eventuella bidrag.

Vi vill nå fler unga! Om du vill beställa informationsmaterial eller vill att vi kommer ut och pratar om killnormer på exempelvis en skola, ungdomsmottagning eller fritidsgård kontakta oss på info@killfrågor.se.

Vi är är också i ständigt behov av nya volontärer, om du är intresserad av att engagera dig som volontär kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du veta mer om projektet?